Deze e-mail online lezen

 

Geachte heer/mevrouw Stichting Vrienden Windlust Nootdorp,

Jubileum Nieuwsbrief December 2022

HET GILDE BESTAAT 50 JAAR!!!!!!

Vieren dat het Gilde al 50 jaar molenaars opleidt, het ambacht uitdraagt, molenaars verbindt en door verjonging werkt aan behoud voor de toekomst.

In dit Jubileumjaar verschijnt er elke maand een nieuwsbrief met de activiteiten van de maand!

1. November: Molens in Drenthe vieren Jubileum!

De officiële opening van de Drentse jubileummaand was op 28 oktober tijdens een zeer goed bezochte molenaarscontactavond bij Brasserie Diggels in Westerbork.

Het bestuur was zeer verheugd met de komst van de Commissaris van de Koning Mevr. J. Klijnsma. Ze bleek uitermate betrokken te zijn bij de Drentse molens en deelde onze mening over het belangrijke behoud van het ambacht van molenaar. Als onderdeel van de avond is ze in gesprek gegaan met twee jonge enthousiaste molenaars.

Afdeling Drenthe wil graag meer jonge molenaars en zet zich daar voor in door o.a. het examineren van de drie jongste molenaars in Drenthe. Op molen Noordenveld in Norg werd op 24 november een feestelijk molenaarsexamen georganiseerd voor deze jeugdige molenaars. De Hollandsche Molen nam dit examen af. En alle molenaars zijn geslaagd. Proficiat Sander Boom, Coen Manche en Willem Telgen!!!  Er was ook enorm veel aandacht vanuit de media voor dit bijzondere gebeuren, lees hierover mee op: https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/15146429/jongste-molenaars-van-nederland-komen-uit-drenthe

De 3 geslaagde jonge molenaars: Sander Boom, Coen Manche en Willem Telgen.

Uiteraard werd ook het canvas van Het Jaar van de Molenaar weer onthuld. Dit keer werd dat gedaan door afdelingsvoorzitter Roelant van Eijk en Landelijk voorzitter Erik Kopp.

Voorzitter afd. Drenthe Roelant van Eijk en voorzitter Erik Kopp.

Verder waren er nog vele extra molenactiviteiten zoals bij molen de Zwaluw in Hoogeveen. Daar werd een boek uitgegeven op 19 november met als titel “Het waait, of het waait niet!”. De boeiende molengeschiedenis van Hoogeveen wordt hierin beschreven. Het eerste exemplaar werd uitgereikt aan burgemeester Loohuis van Hoogeveen met o.a de aanwezigheid van een historische groep "Die luyden van het Hooge Veene".

Op Molen de Zaandplatte in Ruinen is een groep scholieren uitgenodigd om de houten verbindingen, gebruikte houtsoorten en draaiende technieken die in de molen zijn gebruikt, eens nader te onderzoeken. Deze leerlingen volgen praktijkgericht onderwijs in de vakken meubelmaken en timmeren. De vakdocent van deze leerlingen is enthousiast voor een bezoek aan de molen.

Molen De Bente in Coevorden, molen Nooitgedacht in Veenoord en molen Grenszicht in Emmer-Compascuum waren op een aantal avonden te bezoeken. De molens werden verlicht en bezoekers van molen Grenszicht konden in de gezellige bezoekersruimte ook terecht voor een kop koffie en wat ambachtelijk gebak. De molenaars gaven die avond dat de molens draaiden rondleidingen. Bij De Bente in Coevorden werd ambachtelijk gemalen meel en ambachtelijk gebrouwen bier verkocht.

Molen de Hoop in Sleen was open op de dag van Sint Maarten, 11 november.

Molen de Arend in Coevorden was extra open zijn op zondagmiddag 6 en 20 november van 13.00 tot 16.00 uur.

Het bestuur van de afdeling Drenthe heeft een jubileumboekje uitgegeven met als titel “Mijn favoriete pannenkoek – Alle molens in Drenthe”. Samen met dit jubileumboekje zijn er ook 15 fietsroutes samengesteld waarmee men op de fiets langs de Drentse molens komt. Omdat november niet echt de maand is om op de fiets te stappen, is dit boekje en de fietsroutes eerder dit jaar verspreid onder alle Drentse molens. Het is een gemakkelijk leesbaar boekje geworden, waar alle molens in Drenthe kort staan beschreven. Elke molen met een uniek pannenkoekrecept.

2. December: Hermien komt terug op de Hermien.

Elke maand zal een van de 11 afdelingen molen gerelateerde activiteiten organiseren. December is de maand van afdeling Gelderland.

De maand December zit al vol met vele festiviteiten waaronder het slotfeest in het Openluchtmuseum te Arnhem op 10 December. Dit heeft de afdeling Gelderland doen besluiten om de Gelderse molenactiviteit te verplaatsen naar 26 November. Op deze dag werd in samenwerking met de molenfederatie Gelderland de Gelderse molendag georganiseerd. Deze dag werd officieel geopend door de gedeputeerde van de provincie Gelderland Peter Drenth door middel van het hijsen van de nieuwe Gelderse molenvlag. Deze opening vond plaats op de molen Hermien te Harreveld. Na het hijsen van de vlag hebben gedeputeerde Peter Drenth en burgemeester Annette Bronsvoort het beroemde canvas met daarop molen Hermien ondertekend.

Het afdelingsbestuur van Gelderland heeft zijn molenaars opgeroepen om deze dag hun molens open te stellen voor publiek en activiteiten te organiseren. Hieraan is ruim gehoor gegevens waar wij als afdeling trots op zijn. Het doel is dan ook veel bekendheid aan deze Gelderse Molendag te geven en nieuwe leden te werven. Maar vooral ook veel plezier en erkenning van ons prachtige molenambacht.

In het kader van het gouden jubileum vindt er ook een bustocht plaats langs een aantal molens in de provincie. Een gezelschap vanuit de Molenfederatie Gelderland en het Gilde van Vrijwillige Molenaars afdeling Gelderland reist rond om een aantal molens in het zonnetje te zetten. In elke windstreek wordt één molen bezocht. Zo wordt op de Veluwe de watermolen van Wenum-Wiesel bezocht om 10.45 uur en in de Betuwe de molen Op Hoop Van Beter in Ingen om 12.45 uur. Daar zal o.a. de grootste Ingense molenkoek ooit worden aangesneden. In Gelderland-Zuid wordt om 15.00 uur molen de Duffelt in Kekerdom aangedaan waar deze dag de feestelijke opening plaatsvindt van de nieuwe bezoekersruimte bij de molen. Daarna zal het gezelschap weer teruggaan richting de Achterhoek waar de dag weer wordt afgesloten bij de molen Hermien in Harreveld. Als afdeling Gelderland zijn we verheugd dat zovelen met ons deze dag bijzonder maken en we nodigen u dan ook van harte uit.

Wat is er overal te doen?
Vele molens hebben te kennen gegeven deze dag volledig mee te vieren en hun molens open te stellen.

Prins van Oranje, Bredevoort: op de begane grond wordt een expositie ingericht van 17 opnames van molens over de hele wereld. Dus eigenlijk, “een molenrondje rond de wereld in de ronde molen”. De molenaars zullen proberen die dag zoveel mogelijk uitleg geven over deze molens.

Wenninkmolen, Lintelo: naast een geheel in werking zijnde korenmolen, met 8 kamraden tussen vlucht en maalsteen, konden bezoekers de opbouw bekijken van de motoraandrijving die weer in de molen opgebouwd wordt, net zoals deze was toen de molen uit zijn dagelijkse werk kwam.

De Warkense molen was vanaf 11:00 uur geopend. De historische aardappelkelder kon bekeken worden en het bakkerijmuseum was voor de gelegenheid geopend. Kinderen konden een broodje vlechten en de bakkers hebben het stoken van de oven middels takkenbossen laten zien. Er werd weer speciaal Warkense Molenbier verkocht, maar er kon ook ter plekke een kopje warme chocolademelk of koffie/thee met krentenwegge genuttigd worden óf een glaasje glühwein gedronken worden. Voor de kinderen was er een kleurplaat en een springkussen. Vanaf 16:30 uur hebben de midwinterhoornblazers de dag afgesloten.

Stichting Coops Molen. Om 00.00 uur startte de molen met een recordpoging ‘24 uur draaien met de Coops Molen’. Het publiek kon al vanaf 08.00 uur s'morgen al terecht in de molen en het Coops Cafeetje. Om 10.00 uur was er een toespraak door de heer Willem Hagens van de Gemeente Bronckhorst, gevolgd door het leggen van de Laatste Steen door Hélène Pellegrini en Arno Duitshof. Uiteraard was er ook muziek met een optreden verzorgd door Folkloristische dansgroep ’Wi'j eren ’t Olde’ uit Velswijk gevolgd door een demonstratie van ‘De bouw van een midwinterhoorn’. Omstreeks 16.00 uur was er nog een optreden van de Midwinterhoorngroep ‘d'Olde Roop’ uit Zelhem. De poorten van de molen werden om 20.00 uur gesloten maar de molen draaide nog tot middernacht!

De Doesburgermolen gaat “etmalen” op de Gelderse Molendag: De molen gaat 24 uur draaien van vrijdag 25 november 17.00 uur tot zaterdag 26 november 17.00 uur. Bezoekers zijn de hele tijd, dus ook ’s nachts, welkom

Alle molenaars en bezoekers veel plezier!

3. Eerste immaterieel erfgoedprijs voor Erfgoedhuis ZH.

Op vrijdag 25 november is tijdens de najaarsbijeenkomst van het Molennetwerk Zuid-Holland voor de eerste keer de immaterieel erfgoedprijs van het Gilde van Vrijwillige Molenaars uitgereikt aan het Erfgoedhuis Zuid-Holland. De prijs is uitgereikt voor het succesvolle project molenverhalen (oral history). Ellen Steendam (Senioradviseur molens en musea) en Marloes Wellenberg (Senioradviseur erfgoed en publiek) kregen de prijs uit handen van de voorzitter van het Gilde van Vrijwillige Molenaars Erik Kopp. Naast de oorkonde is er ook een geldbedrag van €500,=. mee gemoeid.

Erik Kopp, Marloes Wellenberg en Ellen Steendam.

4. En dan nog dit:

1) De diverse activiteiten van de afdelingen die al geweest zijn nog steeds te bezoeken!  Informatie is te vinden op onze website of

2) De nieuwsbrieven zijn in PDF versie te vinden op de gilde website onder nieuwsbrieven.

3) Uitverkoop!: Alle artikelen in de Gilde webshop zijn nu in de uitverkoop dus wellicht is er nog iets moois voor je bij!

Jubileum wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van:

Dhr & Mevr Epskamp

Bouwbedrijf Kolthof

Bouwbedrijf van der Linde

Den Hartog Rietdekkers

Roald Hans Molenmakers

Molenmaker Verbij Hoogmade B.V

De Bunschoter

Aannemings-en Molenmakersbedrijf Gebr. Coppes
 

Contact Jubileumcommissie

Peet Wessels (voorzitter)

E-mail: communicatie@vrijwilligemolenaars.nl
telefoon: 06-21207895

Bezoek ons op Instagram of op Facebook